BETER MET DIABETES TYPE 2


Brochure met voedings- en
leefstijladviezen voor laaggeletterden en anderstaligen

voor mensen met diabetes 2, overgewicht, metaboolsyndroom en cardiovasculair risico