De brochure is erg gemakkelijk in het gebruik voor anderstaligen en laaggeletterden, maar ook mensen die wel Nederlands kunnen lezen blijken de brochure erg gemakkelijk te vinden, omdat je snel kunt zien wat je wel en niet kunt eten en drinken.

Door het beperken van koolhydraten in de voeding kunnen bloedsuikers, maar ook de bloeddruk verlagen. Dikwijls kunnen medicijnen en insuline verminderd worden. Hiervoor is een handleiding geschreven die hieronder te downloaden is.

www.diabetes2.nl/uploads/user/bestanden/Handleiding%20medicatieafbouw.pdf

Er worden door diverse organisaties cursussen gegeven over medicatieafbouw bij diabetes type 2.

Info hierover:

https://www.artsenleefstijl.nl/nascholing-multidisciplinaire-aanpak-rondom-medicatieafbouw-dmt2/

en

www.diabetes2.nl/nl/downloads/handleiding_demedicaliseren

Het voedingsadvies in de brochure is een algemeen voedingsadvies. Samenwerking tussen diëtist en POH S en huisarts is van belang om de leefstijlverbetering en medicatieafbouw zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

De eerste periode van het verminderen van koolhydraten kunnen mensen zich een periode niet zo fit voelen, dit kan komen door het verlagen van de bloedsuikers of door het wennen aan de nieuwe manier van eten. Na deze periode zullen mensen zich vaak veel fitter voelen en lichter in hun buik.

Het meten van de bloedsuikers is in de eerste periode wel belangrijk, zo kunnen mensen die bang zijn een hypo te krijgen controle houden en medicatie aanpassen en mensen die denken een hypo te hebben maar deze niet hebben, niet onnodig tussendoor gaan eten. Het lichaam moet immers wennen aan de lagere bloedsuikers.  Dit geld ook voor het meten van de bloeddruk voor mensen die antihypertensiva gebruiken. Wij geven meestal een leenmeter mee of een meter die je gratis kan krijgen bij de fabrikant van de meters.

In de film op de website leggen we de basis uit van ons leefstijlprogramma.  Multidisciplinaire aanpak is hierbij een sleutel tot succes.  Weet van elkaar wat de adviezen zijn.  Volg met elkaar de nascholing multidisciplinaire aanpak rondom medicatie afbouw bij DMT2 van Arts en Leefstijl.

https://www.artsenleefstijl.nl/nascholing-multidisciplinaire-aanpak-rondom-medicatieafbouw-dmt2/