Het Diabetes Fonds werkt via wetenschappelijk onderzoek en voorlichting aan genezing van diabetes en aan een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en complicaties.

https://www.diabetesfonds.nl


Voeding Leeft ontwikkelt en exploiteert samen met wetenschappers, artsen en andere professionals leefstijlprogramma’s voor iedereen die zijn gezondheid wil verbeteren. Want als je weet wat jou daadwerkelijk voedt en wat niet, vind je het beste voor je lijf en leven en ontdek je een leefpatroon voor altijd.

https://voedingleeft.nl


Keer Diabetes2 Om is een leefstijlbehandeling gericht op het omkeren van diabetes type 2. In 6 maanden zet je onder leiding van een professioneel team de voeding, beweging, slaap en ontspanning in als medicijn bij diabetes type 2. Samen met een groep van maximaal 20 personen kom je vijf hele dagen bij elkaar. Hier leer en ervaar je alles om jouw diabetes type 2 om te keren met als resultaat meer energie en minder medicatie.

https://keerdiabetesom.nl


Vereniging Arts en Leefstijl ziet leefstijlgeneeskunde als fundament voor zowel preventie als behandeling van diverse chronische aandoeningen. De missie van deze organisatie is: focus op een gezonde leefstijl als medicijn. Met leefstijlgeneeskunde krijgt de patient meer regie over zijn eigen gezondheid, verbetert zijn vitaliteit en neemt het gebruik van medicatie af.

Helaas is de gezondheidszorg nog niet volledig ingericht op leefstijl als medicijn. En juist daarom is, mede op initiatief van Voeding Leeft , in 2016 de Vereniging Arts en Voeding in het leven geroepen. Eind 2018 is de naam van Vereniging Arts en Voeding veranderd in Vereniging Arts en Leefstijl. De vereniging maakt het positieve effect van een gezonde leefstijl zichtbaar en ondersteunt zorgprofessionals in de advisering van hun patiënten. Dat doen zij door praktische tools aan te reiken, maar ook met scholing, belangenbehartiging en lobby. Met als doel dat leefstijl als medicijn over 10 jaar volledig is geïmplementeerd in de gezondheidszorg, zodat patiënten een bewuste keuze kunnen maken tussen medicijnen of een gezonde leefstijl.

https://www.artsenleefstijl.nl


Dokter Tamara

Tamara de Weijer is huisarts. Zij heeft zich verdiept in de invloed van leefstijl, met name van voeding, op de gezondheid. Deze interesse kwam voort uit haar persoonlijke ervaring, maar ook uit wat zij in haar praktijk meemaakte. Ze constateerde een enorme toename van leefstijl gerelateerde aandoeningen. Voeding speelt hierbij een sleutelrol: we zijn eigenlijk op grote schaal verkeerde brandstof voor ons lichaam gaan tanken. Daar worden we minder energiek, minder blij en minder gezond –of zelfs ziek– van.

Tamara de Weijer wil mensen de regie over hun leven weer teruggeven. Zij bespreekt met haar patiënten hun leefstijl en geeft hen voedingsadvies. In haar boek Eet beter in 28 dagen laat zij zien hoe je door lekker eten je gezondheid kunt verbeteren.

https://www.doktertamara.nl


PuurGezond eten staat voor écht eten: eten dat je gemakkelijk zelf bereidt en dat ook nog eens heel lekker smaakt.

https://www.puurgezond.nl